INSTRUKTOR SPORTÓW SIŁOWYCH

AKADEMIA AKTYWNOŚCI „ANIMUS” W ŚWIDWINIE ORGANIZUJE KURS INSTRUKTORÓW KULTURYSTYKA I SPORTY SIŁOWE

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

  • posiadanie minimum średniego wykształcenia;
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowo – rekreacyjnych;

 

CENA KURSU:

  • 800 zł – absolwenci AWF lub IKF,  studenci, którzy zaliczyli III rok studiów AWF lub IKF oraz instruktorzy innych    dyscyplin sportu i rekreacji ruchowej;
  • 1400 zł – pozostali kandydaci.

PO UKOŃCZENIU KURSU UCZESTNICY OTRZYMUJĄ UPRAWNIENIA INSTRUKTORA SPORTU

Szczegółowe informacje na temat szkolenia:
Tel : 600 884 310 

E-mail:  albertfr@wp.pl
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu – POBIERZ