INSTRUKTOR SPORTU - SPECJALNOŚĆ PŁYWANIE

Cena kursu: 1500 zł

KURS INSTRUKTORÓW SPORTU SPECJALNOŚĆ PŁYWANIE

Zgodnie z obowiązującą ustawą o sporcie przestała istnieć możliwość zdobycia uprawnień instruktora rekreacji jednakże dotychczasowe uprawnienia zachowują swoją ważność. Mając na względzie nowe uwarunkowania formalno – prawne, przygotowaliśmy na dotychczasowych zasadach ofertę przeprowadzenia kursu dla kandydatów na instruktora sportu w dyscyplinie pływanie.

Biorąc pod uwagę powyższe, jesteśmy przygotowani na bardzo elastyczne odnoszenie się do kwestii terminowości wnoszonych opłat za udział w szkoleniu.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

  • posiadanie minimum średniego wykształcenia;
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowo – rekreacyjnych na pływalni;
  • zaliczenie egzaminu wstępnego polegającego na wykazaniu się umiejętnością pływania co najmniej 3 stylami pływackimi (dowolny-kraul, klasyczny-żabka, kraul na grzbiecie);
  • zgłoszenie uczestnictwa;

CENA KURSU WYNOSI: 1400,00 zł

DODATKOWE INFORMACJE I KONTAKT:
Albert FRĄCZYK tel.: 600 884 310 / e-mail: albertfr@wp.pl