RATOWNICTWO

Jak zostać ratownikiem WOPR?

Każdy, kto chce czuwać nad bezpieczeństwem kąpiących się osób, musi ukończyć szkolenie dla kandydatów na ratownika wodnego. Można to zrobić rozpoczynając przygodę z ratownictwem wodnym wstępując do Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wybierając ten sposób nie trzeba czekać do pełnoletności, aby uczyć się ratowania życia w wodzie.

Jeśli umiesz pływać, lubisz pomagać innym, szukasz wyjątkowego hobby oraz sposobu na udane wakacje i ciekawe życie, zostań członkiem WOPR, zapisz się na szkolenie na stopień Młodszego Ratownika WOPR, a po nim na  stopień Ratownika WOPR. Odbywaj staże pod opieką ratowników zawodowych na pływalniach i kąpieliskach, zdobywaj wiedzę, umiejętności i doświadczenie, które uatrakcyjnią i ułatwią Ci drogę do pracy samodzielnej i w zespołach ratowniczych. Wybierając szkolenie z WOPR zdobycie uprawnień Ratownika Wodnego Zawodowego to tylko formalność.

Z WOPR nie musisz czekać do osiągnięcia pełnoletności aby być bezpiecznym nad wodą i czuwać nad bezpieczeństwem innych. W zakładce Ratownictwo powyżej sprawdź wymagania dla kandydatów na ratownika wodnego. Po osiągnięciu ostatniego stopnia ratowniczego każdy może zostać instruktorem i szkolić następnych adeptów ratownictwa wodnego.

Początek najbliższych szkoleń – wiosna 2022 w Świdwinie.

Szczegółowe informacje:
tel.: 600 884 310 / e-mail: albertfr@wp.pl / Kontakt

Szkolenie - Młodszy ratownik WOPR

WOPR Oddział Powiatowy Świdwin organizuje w Świdwinie szkolenie na stopień Młodszego Ratownika WOPR. Zajęcia odbywać się będą w weekendy. Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o przesłanie zgłoszeń.

Termin szkolenia – wiosna 2022
Miejsce szkolenia –  Świdwin
Wymagania formalne:

 • Umiejętność pływania na dobrym poziomie;
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu;
 • Posiadanie powszechnej karty pływackiej (w przypadku braku – możliwość zdobycia w trakcie szkolenia);
 • Pisemna zgoda na udział w szkoleniu (w przypadku nieletnich pisemna zgoda opiekuna prawnego).

Koszt szkolenia – 500,00 zł – cena obejmuje koszty osobowe, koszty organizacyjne, nadanie uprawnień, ubezpieczenie NNW do 10 000 zł.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: albertfr@wp.pl

Szkolenie - Ratownik WOPR

WOPR Oddział Powiatowy Świdwin organizuje roku szkolenie na stopień Ratownika WOPR. Zajęcia odbywać się będą w weekendy. Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o przesłanie zgłoszeń. 

Termin szkolenia – wiosna 2022
Miejsce szkolenia – Świdwin
Wymagania formalne:

 • Stopień Młodszego Ratownika WOPR (opłacona składka członkowska na 2022 rok);
 • Posiadanie specjalnej karty pływackiej (w przypadku braku – możliwość zdobycia w trakcie szkolenia);
 • Egzamin wstępny zgodny z obowiązującym programem WOPR;
 • Pisemna zgoda na udział w szkoleniu (w przypadku nieletnich pisemna zgoda opiekuna prawnego).

Koszt szkolenia: – 550,00 zł – cena obejmuje koszty osobowe, koszty organizacyjne, nadanie uprawnień, ubezpieczenie NNW do 10 000 zł.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: albertfr@wp.pl

Początek zajęć – wiosna 2022

Niezbędne wyposażenie – strój kąpielowy, maseczka do resuscytacji, sprzęt ABC.

Kontakt z kierownikiem szkolenia:
tel.: 600 884 310 /
e-mail: albertfr@wp.pl,

Szkolenie - Ratownik Wodny Zawodowy

WOPR Województwa Zachodniopomorskiego organizuje w Oddziale Powiatowym WOPR w Świdwinie szkolenie na stopień Ratownika Wodnego wg Rozporządzenia MSWiA. Zajęcia odbywać się będą w ustalone na spotkaniu organizacyjnym weekendy. Osoby zainteresowane szkoleniem i uzyskaniem stopnia zawodowego prosimy o przesłanie zgłoszenia.

Termin szkolenia – wiosna 2022
Miejsce szkolenia – Świdwin
Wymagania formalne:

 • Ukończone 18 lat – osoby, które nie są członkiem WOPR.

Wymagania formalne dla członków WOPR:

 • Ważna legitymacja członka WOPR (opłacona składka za 2022 rok),
 • Stopień Ratownik WOPR,
 • Udokumentowane odbycie 150 godzin stażu po uzyskaniu stopnia ratownik WOPR w tym minimum 50 godzin w parku wodnym lub na pływalni.
 • Pisemna zgoda na udział w szkoleniu (w przypadku nieletnich pisemna zgoda opiekuna prawnego).

Koszt szkolenia dla członków WOPR – 500,00,- zł
Koszt szkolenia dla pozostałych osób – 1 400,00,- zł
(cena obejmuje koszty osobowe, koszty organizacyjne, nadanie uprawnień, ubezpieczenie NNW do 10 000 zł)

Zgłoszenia – wypełniony formularz proszę przesyłać na adres albertfr@wp.pl.

Początek zajęć – wiosna 2022

Niezbędne wyposażenie – strój kąpielowy, maseczka do resuscytacji, sprzęt ABC.

Kontakt z kierownikiem szkolenia:
tel.: 600 884 310 /
e-mail:   albertfr@wp.pl

Informacje szczegółowe

Kontakt z kierownikiem szkolenia:
tel.: 600 884 310
e-mail:   albertfr@wp.pl

Zapisy i informacje dodatkowe w biurze:
Tel. do biura : 507 017 971 (wtorki i czwartki w godz. 17.00 – 19.00)
e-mail: anetafraczyk@interia.pl

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu wstępnego, przebiegu szkolenia, sposobu płatności podane zostaną w pierwszym dniu szkolenia.