Dzieci i młodzież - 3 poziomy

Nauka pływania dla dzieci i młodzieży dostosowana do umiejętności uczestników:

POZIOM I – PODSTAWOWY
„Pływanie elementarne”

POZIOM I - PODSTAWOWY "Pływanie elementarne"

Na ten poziom składa się pięć semestrów, w czasie których będziemy poznawać nowe środowisko jakim jest woda, opanujemy podstawowe umiejętności pływackie i przygotujemy się do kolejnego etapu nauki pływania. Każdy semestr to 30 godzin lekcyjnych zajęć na pływalni. Nauczymy się zanurzać całe ciało, otwierać oczy pod wodą, poznamy jej wyporność. Zaczniemy wykonywać podstawowe ruchy pływackie oraz przemieszczać się z pomocą rąk i nóg. Dowiemy się co to jest „korek”, „meduza”, „strzałka” na piersiach, „szybowanie”, „dokładanka”, skok na „bombę”, „naprzemianstronna” praca rąk i nóg. Po trzech semestrach pracy zdobędziemy odznakę „Już pływam”, a na koniec ostatniego semestru przystąpimy do egzaminu na Powszechną Kartę Pływacką

Zaliczenia w trakcie I semestru:

1. Pokonanie „strzałką” płytkiego basenu. 2. Odnalezienie i wyjęcie z wody przedmiot po zanurzeniu buzi i otwarciu oczu. 3. Skok na nogi ze ścianki do głębokiego basenu. 4. Przepłynięcie ”pieskiem” połowy długości głębokiego basenu. 5. Przepłynięcie na plecach z deską pływacką połowy długości głębokiego basenu.

Na koniec semestru zdobywamy dyplom WODOŁAZA / POSZUKIWACZA

Zaliczenia w trakcie II semestru:

 1. Skok na nogi ze stołka startowego do głębokiego basenu.
 2. Zejście po drabince i wyjęcie krążka z dna głębokiego basenu.
 3. Przepłynięcie z deską 4 długości głębokiego basenu nogami do kraula i do grzbietu.
 4. Przepłyniecie pieskiem całej długości głębokiego basenu.
 5. Przepłyniecie na grzbiecie całej długości głębokiego basenu.

Na koniec semestru zdobywamy dyplom MAŁEGO PŁYWAKA

Zaliczenia w trakcie III semestru:

 1. Wyłowienie z dna głębokiego basenu zatopionego przedmiotu.
 2. Skok do głębokiego basenu 3 sposobami ( na bombę, na nogi, z rozbiegu )
 3. Przepłynięcie 2 długości głębokiego basenu na grzbiecie.
 4. Przepłynięcie z deską 2 długości głębokiego basenu nogami do kraula z oddechem nad wodą.
 5. Przepłynięcie 1 długości głębokiego basenu dokładanką do kraula.

Na koniec semestru zdobywamy odznakę „JUŻ PŁYWAM”

Zaliczenia w trakcie IV semestru:

 1. Przepłynięcie z deską nogami do grzbietu 8 długości głębokiego basenu.
 2. Przepłynięcie z deską nogami do kraula 8 długości głębokiego basenu.
 3. Przepłynięcie z deską 4 długości głębokiego basenu dokładanką do kraula.
 4. Przepłynięcie 6 długości głębokiego basenu na grzbiecie i dokładanką do kraula.
 5. Przepłynięcie pod wodą min. 5 m w głęboki basenie.

Na koniec semestru zdobywamy dyplom WODNEGO MARATOŃCZYKA/DŁUGOD.

Zaliczenia w trakcie V semestru:

 1. Przepłynąć 6 długości głębokiego basenu dokładanką do kraula.
 2. Przepłynąć 6 długości głębokiego basenu na grzbiecie.
 3. Przepłynąć zadanie pływackie: dowolny skok ze stołka startowego + 5 m pod wodą + 2 x 25 m nogi do grzbietu + 2 x 25 m nogi do kraula + 3 x 25 m grzbiet + 3 x 25 m dokładanka do kraula.
 4. Wykonać na bezdechu min. 3 obroty w głębokim basenie ( 3 przewroty w przód ).
 5. Wyłowić z dna głębokiego basenu 4 przedmioty rozrzucone na długości 1 toru.

Na koniec semestru zdobywamy POWSZECHNĄ KARTĘ PŁYWACKĄ.

POZIOM II "Nauka pływania stylowego"

Na tym poziomie naszych zajęć, dzięki wcześniej zdobytym umiejętnościom będziemy wykształcać i utrwalać poprawne techniki pływania stylami sportowymi. Po opanowaniu prawidłowych technik przekonasz się, że można pływać szybciej, dłużej, dalej, więcej, mniej się przy tym męcząc, a przez to przyjemniej i bezpieczniej spędzać czas w wodzie. Zajęcia rozpoczniemy od stylu grzbietowego, następny będzie styl dowolny – kraul na piersiach, później styl klasyczny – żaba, a po żabie styl motylkowy – delfin. Na tym poziomie nauczymy się również skoku startowego oraz nawrotów. W trakcie zajęć korzystać będziemy ze sprzętu pomagającego zwiększyć wytrzymałość, wydolność pływacką oraz uatrakcyjniającego nasze wodne zabawy ( waterpolo, koszykówka wodna, siatkówka wodna, sprzęt ABC ). Każdy semestr to 30 godzin lekcyjnych zajęć na pływalni.

Zaliczenia w trakcie VI semestru – Styl Grzbietowy – Kraul Na Grzbiecie:

 1. Wykonać start i nawrót do stylu grzbietowego.
 2. Przepłynąć 100 m nogami do grzbietu z rękoma ułożonymi przed głową.
 3. Przepłynąć 50 m nogami do grzbietu z rękoma uniesionymi nad głową.
 4. Przepłynąć 300 m na grzbiecie w płetwach.

Na koniec semestru zdobywamy „ŚWIADECTWO STYLU GRZBIETOWEGO”

Zaliczenia w trakcie VII semestru – Styl Dowolny – Kraul Na Piersiach:

 1. Wykonać skok startowy i nawrót do stylu dowolnego.
 2. Przepłynąć z deską 100 m z nogami do kraula.
 3. Przepłynąć 200 m stylem dowolnym bez zatrzymywania się przy ściankach.
 4. Przepłynąć 400 m stylem dowolnym w sprzęcie ABC.

Na koniec semestru zdobywamy „ŚWIADECTWO STYLU DOWOLNEGO”

Zaliczenia w trakcie VIII semestru – Styl Klasyczny – Żaba:

 1. Wykonać skok startowy i nawrót do żaby.
 2. Przepłynąć 50 m na grzbiecie nogami do żaby z rękoma ułożonymi wzdłuż tułowia.
 3. Przepłynąć 25 m nogami do żaby z rękoma ułożonymi na plecach.
 4. Przepłynąć 200 m stylem klasycznym.

Na koniec semestru zdobywamy „ŚWIADECTWO STYLU KLASYCZNEGO”

Zaliczenia w trakcie IX i X semestru – Styl Motylkowy – Delfin, Styl Zmienny, Sztafeta:

 1. Wykonać skok startowy i nawrót do delfina.
 2. Przepłynąć 4 x 25 m delfinem z przerwą 1 min. pomiędzy seriami.
 3. Wykonać starty i nawroty do stylu zmiennego i sztafety.
 4. Przepłynąć 2 x 100 m stylem zmiennym z przerwą 1 min pomiędzy seriami.
 5. Zaliczenie dla grupy: sztafeta 4 x 100m każdym stylem + 4 x 100m stylem zmiennym.

Na koniec semestru zdobywamy „ŚWIADECTWO STYLU MOTYLKOWEGO I ZMIENNEGO”

POZIOM III "Pływanie ukierunkowane"

Poziom trzeci naszego szkolenia ukierunkowany jest na wskazanie możliwości jakie pojawiają się wraz ze zdobywaniem wyższych umiejętności pływackich. W trakcie zajęć nadal doskonalimy pływanie stylowe oraz poznajemy techniki pływackie wykorzystywane w ratownictwie wodnym. Zajęcia na tym poziomie kończymy przystąpieniem do szkoleń na stopnie ratownicze Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Każdy semestr to 30 godzin lekcyjnych zajęć na pływalni.

Kandydat WOPR – Zaliczenia w trakcie semestru:

 1. Przepłynąć 50 m dowolnym sposobem w czasie około 45 sekund ” Czasówka ” .
 2. „Przejść” min. 25 m w głębokim basenie w pozycji pionowej pracując nogami do żabki z rękoma uniesionymi nad wodą.
 3. Wykonać dowolny skok do głębokiego basenu i wyłowić 3 przedmioty rozrzucone na dnie w promieniu 3 m.

Na koniec semestru zdobywamy „NOMINACJĘ NA CZŁONKA WOPR”

MŁODSZY RATOWNIK WOPR – Zaliczenia wg programów szkolenia WOPR:

 1. Przystąpić do praktycznego egzaminu wstępnego zgodnie z wymaganiami WOPR.
 2. Zaliczyć egzamin praktyczny wg norm określonych w programie szkolenia WOPR.
 3. Zaliczyć egzamin z zasad udzielania pierwszej pomocy zgodnie ze standardami BLS.

Po zdaniu egzaminu końcowego zdobywamy uprawnienia „MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR”